ACTIEF IN DE AMNESTY-GROEP ARNHEM

Op onze website vindt u alle activiteiten van onze werkgroep. Als u ook belangstelling heeft om actief lid te worden dan nodigen wij u graag uit voor een persoonlijke kennismaking. Of u veel tijd te besteden heeft of weinig, jong of ouder bent, u bent van harte welkom voor een gesprek. U vindt bij onze Amnesty-groep een goede sfeer en geƫngageerde mensen. De groep komt 2 keer per jaar bij elkaar voor een ledenvergadering. Vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld workshops, trainingen en informatiedagen bij te wonen en ontvangen het blad Wordt Vervolgd. Voor het voeren van onze schrijfacties en de landelijke campagnes zijn mensen nodig om het werk voor de mensenrechten onder de mensen te brengen. De inzet van vele vrijwilligers is voor Amnesty van groot belang. U bent nodig! Heeft u belangstelling? Neem dan contact op.

 

SCHOLENWERKER. 

Jaarlijks worden op de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Arnhem, soms ook in omliggende plaatsen,  gastlessen gegeven door leden van onze werkgroep. Uiteraard gaan deze lessen over mensenrechten. Wij zijn op zoek naar mensen die belangstelling hebben voor dit belangrijke werk. U wordt uiteraard goed ingewerkt door onze ervaren scholenwerkers. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.

 

ACTIELID CAMPAGNES EN ACTIES
Mensen die zich willen inzetten bij campagnes en acties zijn van harte welkom. U kunt zelf aangeven hoeveel tijd u wil besteden aan het vrijwilligerswerk. We werken altijd in overleg en in teamverband.  U kunt zich aanmelden voor een specifieke actie, zoals bijvoorbeeld voor 8 maart Vrouwendag of 10 december Mensenrechtendag. Op die manier bent u slechts1x per jaar in touw voor Amnesty en ondersteunt u toch de lokale Amnestygroep op een bijzondere actiedag. U bent nodig!

 

COLLECTANTEN

Elk jaar in maart is het de nationale collecteweek GEEF OM VRIJHEID van Amnesty International. Hoe meer collectanten hoe beter het resultaat. Amnesty is een volstrekt onafhankelijke organisatie, die dan ook geen geld aanneemt van de overheid. Amnesty is volledig afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van leden en sympathisanten. Collectanten zijn dus heel belangrijk voor Amnesty. Bijvoorbeeld voor het financieren van het onderzoek naar de mensenrechtensituatie over de hele wereld. Of het onderhouden van de wereldwijde actienetwerken, of de steun aan gewetensgevangenen en hun families. Collectant zijn kost u per jaar ongeveer 3 uur van uw tijd. Is dit iets voor u, geef uw gegevens hier aan ons door

 

WIJKHOOFDEN

 

COLLECTECOƖRDINATOR.